Gizlilik Politikası

Gizlilik Bildirimi Açıklaması

Dream of holiday müşterilerinin ve personellerimizin kişisel bilgileri özenle korunmaktadır. Her zaman aşağıda belirtilen şekilde:

* Mahremiyetinizi titizlikle koruyarak


* Yaptığımız  beyanlara uygun olarak


* Yürürlükteki veri koruma yasaları, emirleri, düzenlemeleri ve ilkelerine göre, yasalara uygun durumdadır.


Gizlilik İlkeleri ne zaman geçerlidir?

Bu gizlilik tüm veri kaynaklarından topladığımız kişisel bilgileri işlerken geçerlidir. Bu gizlilik ilkeleri, doğrudan verilerin tarif ettiği kişiden ve başka bir kişiyi tanımlayan bir kişiden ( veye şirketten ) bilgi topladığımızda geçerlidir. Bundan dolayı, bu gizlilik ilkeleri açıklamasında "siz", "bana", "ben" sözcükleri kullanıldığında, bahsedilen bilgileri doğrudan kişiden veya dolaylı olarak başka birisinden toplamamıza bakmadan, kişisel bilgilerini işlediğimiz kişiyi ifade ederiz.

Bu gizlilik ilkeleri aşağıdaki bilgileri kullandığımızda geçerli değildir; Bizimle olan istihdam ilişkileri kapsamındaki çalışanlarımızla ilgili bilgiler, diğer teminatlar, ilkeler, kullanım şartları veya bu ilkemizin geçersiz olacağını ya da farklı bir ilke- bildirimin geçerli olacağını bildiren diğer bildirimler verdiğimiz bilgiler ( aşağıda tanımladığımız) dahil, sizi şahıs olarak tarif eden bilgiler.

Veri işleme ne demektir?

Veri işleme kişisel bilgileri toparlamak, kullanmak, açıklamak, uyarlamak, değiştirmek, düzeltmek, almak, birleştirmek, engellemek, silmek, aktarmak, imha etmek ,kaydetmek, düzenlemek, saklamak ve kullanmak dahil, otomatik araçlarla yapılıp yapılamadığına bakılmaksızın kişisel bilgileri ihtiva eden herhangi bir işlemler dizisidir.

Kişisel bilgi nedir?

Kişisel bilgi özellikle sizi tanımlamak için kullanabileceğimiz sizinle ilgili bilgilerdir, örnek olarak:

* İsminiz ve telefon numaranız

* Mail adresleriniz

* Doğum bilgileriniz, adresiniz sosyal güvenlik bilgileriniz veya başka kişisel tanımlayıcılar

* Hesap numaralarınız

* Sizi tarif eden veya tarif edebilecek ayrıca sizinle ilgili başka herhangi bir bilgi

Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgiler olabilir. Hassas bilgiler asağıda tanımlanmıştır. Bu Gizlilik ilkeleri Açıklaması’nda, kişisel bilgileriniz ifadesini kullandığımızda, özel olarak aksini belirtmedikçe hassas bilgileri ifade etmiş oluruz.

Hassas bilgi nedir?

Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgilerdir. Hassas bilgiler sağlığınızı (cihaz seri numaranız veya implant tarihi gibi), ırk veya etnik kökeninizi, dini,felsefi ve diğer inançlarınızı, siyasi bağlarınızı veya sendika üyeliğinizi açığa vuran ya da bunlarla ilgili olan kişisel bilgilerdir.

Gizlilik İlkeleri Açiklamamız değişirse ne olacak?

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklamasında önemli bir değişiklik yapma kararı alırsak, açıklamanın bu kısmında tüm önemli değişiklikleri  Dream of holiday  adresinden  açıklayacağız. Bu Açıklamanın ve tarihçesinin en güncel halini  Dream of holiday'de  her zaman bulabilirsiniz ve aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Arsiat Turizm Tic. A.Ş.